Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KQLCNT gói thầu: Tham gia truyền thông trong chương trình Nghệ thuật đặc biệt "Người là niềm tin tất thắng"
Thông báo KHLCNT gói thầu: Cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Thư mời Chào giá gói thầu: Mua khẩn Module nhận tín hiệu từ cảm biến hệ thống ST, Lò để phục vụ sửa chữa khắc phục các sự cố đột xuất, bất thường.
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2021
Thông báo kết quả LCNT gói thầu: cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Thư mời Chào giá gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2021
Thông báo KHLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2021
Thông báo kết quả LCNT gói thầu: In Báo cáo thường niên năm 2020 và Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo KQLCNT gói thầu: Quan trắc môi trường định kỳ; Báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2021
Thư mời Chào giá gói thầu: In Báo cáo thường niên năm 2020 và Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021